Çölyakla İlişkili Hastalıklar

 

A-1 atrofik gastrit
Addison hastalığı
Alopecia
Kolit (özellikle mikroskopik / lenfositik kolit)
Konjenital kalp kusurları
Dermatit herpetiformis
Down sendromu
Hypo-splenia
IgA nefropati
Infertilite ve düşük nüks
Karaciğer enzim bozukluğu
Nörolojik, nöropati, ataksi, hafıza bozukluğu, migren, epilepsi, ya da kas sertliği dahil
Primer biliyer siroz
Sedef hastalığı
Sarkoidoz
Serum IgA eksikliği
Sjogren sendromu
Tiroid hastalığı (otoimmun hipo-veya hiper-thyroidism)
Turner sendromu
Tip 1 diyabet
Vaskülit
Williams sendromu
Ayrıca  Bağırsak  kanseri ve Lenfoma gibi hastalıklar