Avrupa Birliği TACSO 3 Programı “Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımın İlkeleri eğitimi” almaya hak kazandık.

 

TACSO

Çölyak  ve Organik Beslenme Derneği  Türkiye’deki  eğitim almaya hak kazanan 25 Sivil Toplum Kuruluşu içerisinde yer almaktan gurur duymaktadır.

TASCO’dan STÖ’ler İçin “Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımının İlkeleri” Eğitim Programı

Çölyak  ve Organik Beslenme Derneği  Türkiye’deki  eğitim almaya hak kazanan 25 Sivil Toplum Kuruluşu içerisinde yer almaktan gurur duymaktadı.
24.01.2021
Avrupa Birliği TACSO 3 Programı Türkiye’deki STÖ’leri çalışmalarında çocuk haklarını benimsemeleri konusunda desteklemek üzere “Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımın İlkeleri” eğitimi düzenliyor.  Şubat ayında düzenlenecek eğitim için son başvuru tarihi 28 Ocak 2021 saat 17.00, Mart ayında yapılacak eğitim için son başvuru tarihi 15 Şubat Pazartesi, saat 17.00.

“Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımının İlkeleri” eğitim programı STÖ’lerin ve çocuk örgütlerinin çalışmalarında çocuklara yönelik tanımlanmış olan hakları benimsemeleri, korumaları ve uygulamaları konusunda pratik bilgi kazandırmayı amaçlıyor. Buna ek olarak eğitim programı Türkiye’nin farklı illerinde yer alan çocuk örgütlerinin/çocukların birbirleri arasında ve uluslararası paydaşları ile güçlü iş birlikleri geliştirebilmeleri için bilgi ve becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Çocuk hakları ve çocuk katılımının ilkeleri eğitimi aynı zamanda COVID-19 salgınının çocuklar üzerindeki negatif etkilerini azaltmak ve bu yönde STÖ’lerin kapasitelerini güçlendirmek gibi bir hedef de içermektedir. Düzenlenecek olan eğitim programlarından en az 40 STÖ temsilcisinin (çocuk örgütleri ve çocuklar da dahil olmak üzere) bekleniyor.

Eğitim programı hedefleri

– STÖ’leri uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan çocuk hakları, imzacı ülkelerin çocuk haklarını koruma konusundaki yükümlülükleri ve Türkiye’deki yasalar hakkında bilgilendirmek
– STÖ’lere çocuk katılımının ilkeleri ve adımları hakkında pratik bilgi kazandırmak
– Dünyadan ve Türkiye’den STÖ’lerin çocuk hakları ve çocuk katılımının ilkelerinin koruması konusunda somut ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak;
– STÖ’lerin kapasitelerini çocuk katılımı ilkelerini benimseyecek/uygulayacak ve kendi örgütsel stratejilerini geliştirecek şekilde güçlendirmek;
– Katılımcı STÖ’leri çocuk hakları konusunda mevcut olan rehberler, araçlar ve çocuk haklarının durumuna ilişkin raporlar hakkında bilgilendirmek.
– Eğitim programı uygulamaları çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımının İlkeleri Eğitim Programı hedef kitleleri birbirinden farklı iki farklı eğitim programından oluşuyor:

 İnsani yardım örgütleri, mülteci örgütleri, mevsimlik tarım işçileri ile birlikte çalışan örgütler ve Roman örgütleri de dahil olmak üzere çocuk hakları alanında faaliyet gösteren ve/veya çocuklarla birlikte çalışan STÖ’lere yönelik olarak hazırlanacak bir eğitim programı.

Eğitim programı birbirini takip eden üç (3) aşamadan oluşmaktadır:

İki günlük (her gün için 3’er saatlik eğitimler şeklinde) eğitim programı: STÖ’leri çocuk hakları, uluslararası sözleşmeler, Türkiye’de var olan yasal zemin ve çocuk katılımının ilkeleri/adımları konusunda bilgilendirmek;
Pratik çalışma ile birlikte eğitmenler tarafından sağlanacak koçluk ve mentörlük: İki günlük eğitimin sonunda katılımcı STÖ’lere çocuk katılımını sağlamak üzere kendi örgütsel stratejilerini oluşturmaları için verilecek bir “ev ödevi”;
İki günlük (her gün için 3’er saatlik eğitimler şeklinde) devam toplantısı: STÖ’ler arasındaki deneyim paylaşımı ve iş birliğini destekleyecek şekilde çocuk hakları, çocuk katılımı ve/veya çocuk koruması konusunda uzmanlaşmış STÖ’lerden de konuşmacıların yer alacağı iki günlük devam toplantısı.

Eğitim programını tüm katılımcılar açısından verimli bir şekilde yürütebilmek için maksimum katılımcı sayısı 25 STÖ temsilcisi olarak belirlendi. Eğitim programının her 3 aşaması eğitim programına kabul edilecek 25 STÖ temsilcisi ile gerçekleştirilecek. Bu nedenle eğitim programına katılmak isteyen STÖ’lerin eğitim programının her üç aşamasına da (iki günlük eğitim, pratik çalışma/”ev ödevi” ve iki günlük devam toplantısı) tam katılım sağlamaları bekleniyor.

Çocuk hakları alanında faaliyet gösteren ve/veya çocuklarla birlikte çalışan STÖ’lere yönelik olarak hazırlanacak iki günlük eğitim programı 4-5 Şubat tarihleri ve her gün saat 10.00-13.30 arasında ve iki günlük devam toplantısı 18-19 Şubat tarihleri ve her gün saat 10.00-13.30 arasında düzenlenecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir