Sivil Düşün AB programına kanun değişikliği hedefimiz için yapmış olduğumuz projemiz kabul edildi. Proje kapsamında 2016 yılında Türkiye’deki 23 Çölyak dernek başkanının Manisa da Savunuculuk eğitimi alması planlandı. Daha önce  en fazla 5 derneğin bir araya gelmesi ile toplanmaya çalışılmış olması Dernek başkanları umutsuzluğa yönlendirmiş. 9/10  dernek hariç birbirlerini  sosyal medyadan tanıyor  ve  kimse biri biri ile yüz yüze görüşmemişlerdi. Proje sayesinde 20 dernek başkanı   Manisa’ ya gelerek 3 gün boyunca Savunuculuk eğitimi ile hem birbirimiz tanımış olduk hem tecrübelerimiz aktardık hemde bundan sonra  ortak amacımız olan çölyak konusunda ortak hareket etme kararı aldık. Projemizin en büyük şansı eğitimi konu uzmanı Hakan ATAMAN beyden almak oldu. Eğitmenimizin bizlere 3 gün boyunca nasıl birlik olunur ortak karar alınır, iletişim nasıl sağlanır, kurumsallaşma  gibi birçok konuda bilgilendirmesinin yanında proje sonunda karar vericileri kabul ettirmek üzere 2 konuda ortak karar almamızı sağladı. Bunlardan birisi kanun değişikliği çalışmaları diğeri ise Türkiye’nin 7 yerinde Glutensiz ekmek üreten fırınların kurulması çalışması idi.

Türkiyede’ki Çölyak dernekleri olarak kanun değişikliği çalışmalarına  odaklandık ve Eğitimin bittiği tarih olan 19 Aralık 2016 dan 19 Aralık 2017 tarihinde sonlanan  TBMM de Çölyak Araştıma Komisyonu çalışması yaptık. 

Kuruluşumuz dan itibaren misyon haline getirdiğimiz Türkiye’deki çölyaklıları koruyan ve normal hayat yaşamalarını sağlayan kanun değişiklikleri için büyük fırsat yakaladık ve iyi değerlendirdik.

Yerelde ise Derneğimiz Sivil Düşün AB programı projesi ile  kolaylaştırıcı çözüm ortağı olarak çalıştığımız Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler   Kaymakamlığı ve Şehzadeler Belediyesi ile işbirliği yapmamızı sağladı.

Diğer çalışmalarımız ise;                         

-Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile Yeşil muz ve   kabuğundan Glutensiz un üretilmesi projesi,

– Dr. Oetker   firmasının Ar-ge  çalışması olan glütensiz kek karışımı çalışmasına Derneğimiz üyesi 73 kişi ile duyusal test uygulamasına destek verdik,

-Yunusemre Belediyesi ile merkez ilçede Çölyak farkındalığının yaratılması amacı ile etkinlik  çalışmaları yaptık,

– Türkiye’de   ilk kurulan Çölyak derneği olan Ege Çölyakla Yaşam Derneğini, sosyalleşme amacı ile Derneğimiz üyesi  80 kişiyle İzmir’de ortak çalışma yaptık,

– Ulusal Sürdürülebilir yaşam film festivalini;  MAGİDER (Manisa girişimciler derneği) ile izleyenlerde   çevre ve iklim değişikliğinin farkındalığını yaratılması   amacı ile Türkiye’de eş zamanlı 20 Şehir ile birlikte  3 tam gün boyunca Uluslararası film ve belgesellerin açık kaynak ve ücretsiz olarak izletilmesi organizasyonunu yaptık. Manisa’da ilk olan festivalin  mekan ve yerel destekçileri ise Manisa Büyükşehir Belediyesi, TEMA  vakfı ve glutensiz ürün ithal eden Schar firması oldu.

– Sosyalleşme çalışmamızın ikincisini, Türkiye’deki en eski ikinci kurulan Çölyak derneği olan İstanbul Çölyakla Yaşam Derneğine, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerinin destekleri sayesinde   Derneğimiz üyesi 65 kişiyle İstanbul’da  ziyaret gerçekleştirdik.

-Manisa’da proje kapsamındaki Savunuculuk eğitimi sonucunda ortak karar olan kanun değişikliği  için, Antalya ilinde  yapılan Çölyak lobi çalışmasına katılım sağlandı. Çalıştaya  katılan  20   Çölyak Dernek Başkanları tarafından TBMM de Tüm dernekleri temsil etme (sözcü) yetkisi Manisa ve Şanlıurfa Dernek başkanlarına verildi.

– 3 Mayıs 2016 tarihinde TBMM ne Kanun değişikliğinin lobi çalışması amacı ile   grubu bulunan tüm siyasi parti temsilcilerini ziyaret ederek Çölyaklıların her Türk vatandaşı gibi gıdalara ulaşma ve yeme özgürlüğünü kazanabilmesi  için yapılması gereken çözümlerin   Meclis tarafından  Araştırılması istemi ile Çölyak Araştırma Komisyonu kurulması talebimiz ilettik.

-4 Mayıs 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda, Grubu bulunan 4 partinin ortak imzası ile Çölyak Hastalığının sorunları ve çözümlerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesi kabul edildi.

-TBMM de sağlık alanında 4 partinin ortaklaşa imzaladığı Meclis Araştırma Komisyonu Türkiye tarihinde ilk olma özelliği taşımaktadır.

-TBMM de 4 ay süren Komisyonun çalışmalarının her hafta yapılan toplantılarına Türkiye Çölyak Dernekleri Sözcüsü olarak komisyon görevlendirilmesi ile katılım sağladık.  

–Zafer Kalkınma Ajansına Teknik Destek kapsamında yazmış olduğumuz    Glutensiz beslenme ve mutfak eğitimi projemiz destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında 30 Çölyaklı/çölyaklı anne 2 diyetisyen  8 gün boyunca Mutfakta birebir uygulamalı olarak Türkiye’nin İlk glutensiz Şefi tarafından eğitim aldık. 

-Kalkınma Ajanslarınca teknik destek kapsamında desteklenen İlk mutfak uygulamalı projesi olma özelliği taşımaktadır.

– Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık İl Müdürlüğü, glutensiz ürün üretimi yapan firmalar ve Derneğimizin ortak çalışması ile  proje kapsamında Glutensiz beslenme eğitimi alan derneğimiz üyeleri tarafından   yöresel ve geleneksel yemeklerin glutensizlerinden oluşan 250 kişilik açık büfe etkinliği yapıldı.

-Manisa Sağlık İl Müdürlüğü ile yapılan protokol  kapsamında Türkiye’nin ilk Çölyak Kamu spotu yapıldı ve yerel iki televizyonda, Aile hekimlerinin bekleme salonlarındaki televizyonlarında yayınlanmaktadır.

-Yapılan protokol gereğince Manisa ilindeki aile hekimlerinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ile işbirliği içerisinde Çölyak konusunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

-Şehzadeler Belediyesinin Ramazan ayında halka açık iftar yemeğini aşçıları eğiterek 1000 kişilik tüm halka açık glutensiz menü haline getirdik. Manisa’da çevre illerden katılan çölyaklılar, hayatlarında ilk defa herkez ile birlikte dışarıda iftar yemeği yediler. Türkiye’de bir ilk gerçekleşmiş oldu.

-İstanbul Glutensiz Hayat derneği ve Derneğimizin ortak olarak düzenlenen Türkiye’de ilk olan  1.Glutensiz Aşure Worksop ve Dağıtım etkinliği ile İstanbul ve Manisa dernekleri arasında sosyalleşme çalışması oldu. İlk önce dernek (62 kişilik)    üyelerimize aşure nasıl yapılır öğretildi ve sonra hep beraber 2000 kişilik glutensiz aşure yapımına geçildi. Yapılan aşure Şehzadeler Belediyesinin desteği ile Manisa İlinin en işlek merkezinde dağıtımı yapıldı.

-2016 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Yaşam Film Festivalinin 2017 yılında Türkiye de 10 il ile eş zamanlı olarak 5 gün olarak organize ettik.

-İçişleri Bakanlığı Dernekler Başkanlığına yapmış olduğumuz Beslenme Sevgi İle başlar projemiz başarılı kabul edilip Manisa Valiliği ile protokol imzalanmıştır. 

-Projemizin amacı; Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlüğü bünyesinde bulunan Sevgi evlerinde kalan kimsesi olmayan çocukların  evlerde 3 vardiya başlarında duran görevli bayanların (Annelerin) 45 saatlik Sağlıklı beslenme özel beslenme  eğitimi alarak sorumluluklarında bulunan çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını  edinmelerini sağlamak.

-25 Çölyaklı anne/Çölyaklının 45 saatlik glutensiz beslenme eğitimi alması,

-Manisa’nın 17 ilçesini kapsayacak şekilde 6 ilçede Sağlıklı beslenme, Özel beslenme ve organik beslenme seminerleri düzenlenmesi,

-Manisa merkez ilçeleri olan Şehzadeler ve Yunusemre’ de açık alanda glutensiz Workshop çalışması yapılması ve bunların festivale çevrilmesi,

-Manisa merkez ilçelerindeki Aile Hekimlerine,  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp fakültesi gastroloji akademisyenleri  tarafından Çölyak hastalığı bilgilendirilmesi ve farkındalığı eğitimi verilmesi,

-Eğitim alan Aile Hekimleri tarafından seçilecek çölyak hastalığı belirtisi taşıyan   500 çocuğa çölyak tarama testi uygulanması,

-Manisa merkez ilçelerinin AVM gibi kalabalık yerlerde çölyak farkındalığı etkinliği yapılması,

-Sevgi evlerindeki çocukları, çölyaklı çocukları, Anneleri 2015 yılının en iyi ekolojik çiftliği seçilen Karaoklar ekolojik çiftliğine 1 günlük ziyaret edilmesi,

-Celal Bayar Üniversitesi Sağlık bilimleri fakültesi Sosyal hizmetler bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden 3 kişi zorunlu stajlarını (intörn) Derneğimizde yapmaktadırlar. 

-Mali ve İdari işlerimizi yürütmek için bir çalışanımız mevcuttur

-PEPE Çölyak öğretiyor projemiz ile Sivil Düşün AB programından sağlanan hibe desteği ile Çölyak kamu spotu ve dijital kitabı yapılmaktadır.

-İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Uzaktan Eğitim ile Glutensiz mutfak eğitim projemiz yürütülmesi devam etmektedir.