Derneğimiz

13 Mart 2016 yılında kurulan Manisa Çölyak Ve Organik Beslenme Derneği’nin
kuruluş gerekçelerinden en önemlisi, dernek üyelerinin içerisinde kendileri veya
aile fertleri çölyaklı olan bireylerin bulunmasıdır. Bu nedenle sorunlara yönelik
birinci elden edinilen sorun ve ihtiyaç analizi ile gerçekçi, güçlü ve çözüm odaklı bir
anlayışı benimseyerek hem kendi hem de diğer çölyak hastalarının yaşam
kalitelerini iyileştirmek, kendilerine etki eden sistemlerde bir farkındalık yaratmak,
en temel haklarına ulaşmak konusunda mücadale etmek ve yeni tanı almış olan
hastalara rehberlik etmek amacıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Çeşitli hibe programlarından elde edilen hibeler ve çok nadir olan
gönüllü bağış desteği, dernek çalışmalarının sürdürülmesinde etkili olan tek finansal
kaynaktır. Yapılan mutfak atölyeleri söz konusu olan bu hibeler ve büyük gıda
firmalarından gelen glutensiz gıda yardımları aracalığıyla gerçekleşmektedir.

Temel Değerler;
 • Şeffaflık
 • Hesap verilebilirlik
 • Eşitlik
 • Yenilikçilik
 • Çözüm odaklılık
 • Sürdürülebilirlilik
 • Stratejik öngörü
 • Etkinlik ve Verimlilik
 • Misyonumuz;
 • Türkiye’de Çölyak farkındalığını arttırmak, sağlıklı (glutensiz) beslenme ürünlerinin
  çeşitliliğini, bulunabilirliğini ve alınabilirliğini arttırmaktır.

 • Vizyonumuz;
 • Türkiye’de çölyaklıların yasalar tarafından koruma altına alınmasını sağlamaktır.